Maand: januari 2019

Video’s en li­ve­vi­deo’s

Video (mar­ke­ting) is nu al ra­zend po­pu­lair en zal in de toe­komst nog ste­vig groei­en.  Die trend uit zich ook op Fa­cebook. Video posts en live video’s sco­ren door­gaans […]

Foto’s, al­bums, car­rou­sels en dia­voor­stel­lin­gen

Vi­su­e­le con­tent doet het al­tijd beter dan tekst. Al-tijd. Denk dus in vi­su­als en trek de aan­dacht van uw doel­pu­bliek met leuke, mooie en/of in­spi­re­ren­de beel­den. Ex­pe­ri­men­teer […]

Quotes

Mensen houden van quotes.  Ze zijn hapklaar, gevat en bieden veel inspiratie of wijsheid in één of enkele zinnen. Deel citaten niet zomaar in tekstvorm, […]

Facebook Tips en Truc

Op deze pagina krijg je elke week een tip of truc voor jouw Facebookpagina. In een training geef ik diverse tips&trucs maar het onthouden ervan […]

%d bloggers liken dit: