Hu­mo­ris­ti­sche Fa­cebook posts

Men­sen hou­den van een goede dosis humor. De boog kan im­mers niet al­tijd ge­span­nen staan. Een grap­pi­ge af­beel­ding of leuke comic in een Fa­cebook post wordt dan ook steeds gemaakt.

De uit­da­ging is voor­al aan­voe­len wat voor soort humor jouw doel­pu­bliek weet te ap­pre­ciëren en op welke mo­men­ten, an­ders mist jouw Fa­cebook post na­tuur­lijk ef­fect.

Let op: humor is niet voor ieder be­drijf een goede optie. Als jouw be­drijfs­ima­go eer­der for­meel en za­ke­lijk is dan laat je humor vaak beter ach­ter­we­ge.

Geef een reactie